Главная » Рефераты    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефераты скачатьГлавная
рефераты скачатьАстрология
рефераты скачатьГеография и экономическая география
рефераты скачатьМеждународные отношения и мировая экономика
рефераты скачатьАстрономия
рефераты скачатьСтроительство
рефераты скачатьСхемотехника
рефераты скачатьФилософия
рефераты скачатьФинансы
рефераты скачатьФотография
рефераты скачатьИскусство
рефераты скачатьЛитература
рефераты скачатьФилософия
рефераты скачатьАстрономия
рефераты скачатьГеография
рефераты скачатьИностранные языки
рефераты скачатьРазное
рефераты скачатьАвиация и космонавтика
рефераты скачатьКриминалистика
рефераты скачатьКриминология
рефераты скачатьКриптология
рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об'єм 40 000 замовлень

Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об'єм 40 000 замовлень

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

|Допустити до захисту |

|“_____”________________1999 р. |

|________________________________|

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА: Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах

павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об’єм 40 000

замовлень.

Дипломник: Орлов Денис Володимирович

Консультанти:

по технологічній частині: Федоров Ю. Ю.

по економічній частині: Олещенко Л. В.

по графічній частині: Форноляк Е.Б.

КИЇВ – 1999 р.

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

| |ЗАТВЕРДЖУЮ |

| |Заст. Директора по учбовій |

| |роботі |

|Строк закінчення дипломного |(зав. Відділенням) |

|проекту___________________________ |_______________________________|

| |____ |

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект

студенту 5 курсу, спеціальність 5.02.02.04. гр.Ф5-76

Орлов Денис Володимирович

Тема: Розробити проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в

умовах павільону на чорно-білі малоформатні фотоматеріали. Річний

об’єм реалізації 40 000 замовлень

ОБ’ЄМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП.

1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.

1.1.Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт. 1.2. Розрахунок

негативних та позитивних фотоматеріалів. 1.3. Розрахунок хімікатів

1.4. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи

підприємства. 1.5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів. 1.5.1.

Розрахунок загальної кількості срібла, що підлягає поверненню 1.6.

Розрахунок і спеціфікація технологічного обладнання. 1.7. Розрахунок

виробничих приміщень.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Техніка і технологія виконання фотозйомочних робіт

2.1.1. Вибір плану, масштабу зображення. 2.1.2. Вибір точки

зйомки, ракурсу, положення перед камерою. 2.1.3. Вибір фону.

2.1.4. Тональне рішення знімку. 2.1.5. Світове рішення знімку.

2.1.6. Емоційна підготовка портретуємого.

2.2. Техніка та технологія викрнання фотолаботаторних робіт

2.2.1. Особливости негативного процесу. 2.2.2. Особлиіості

позитивного процесу.

3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

3.1. План-схема. М 1:100 формат А-3

3.2. План-схема. М 1:50 формат А-1

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1. План виробництва та реалізації послуг. 4.2. План по праці і

заробитній платі. 4.3. Розрахунок річного фонду персоналу

підприємства. 4.4. План по собівартості прибутку та рентабельності.

4.4.1. Розрахунок собівартості. 4.4.2. Розрахунок прибутку. 4.4.3.

Розрахунок рівня рентабельності. 4.5. Розподіл прибутку. 4.6. Основні

техніко-економічні показники підприємства. 4.7. Висновки

5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА

Керівник дипломного проектування Федоров Ю.Ю.

Розглянуто предметною комісією_______________

Протокол______від_________Голова_________________________

Дата видачі дипломного завдання______________________

Зміст

ВСТУП

11 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1. Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт

2. Розрахунок негативних та позитивних матеріалів

3. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи

підприємства

4. Розрахунок хімікатів та матеріалів

5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів

6. Розрахунок і специфікація технологічного обладнання

7. Розрахунок виробничих приміщень

21 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1. Техніка і технолгія виконання знімальних робіт

1. Вибір плану, масштабу зображення

2. Вибір точки зйомки, ракурсу положення перед камерою

3. Вибір фону

4. Тональне рішення знімку

5. Світове рішення знімку

6. Ємоційна підготовка портретуємого

2. Техніка та технологія фотолабораторних робіт

1. Особливості негативного процесу

2. Особливості позитивного процесу

3. Забезпечення якості продукції та культури обслуговування

4. Техніка безпеки і протипожежні заходи

31 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1. План-схема фотокомплексу М 1:100 формат А3, міліметрівка

41 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

1. План виробнацтва та реалізації послуг

2. План по праці і заробітній платі

3. Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу підприємства

4. План по собівартості прибутку та рентабельності

1. Розрахунок собівартості

5. Розподіл прибутку

6. Основі техніко-єкономічні показники підприємства

51 ПРАКТИЧНА ЧАСТНА

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Розвиток фотопослуг у комплексі галузей побутового

обслуговування населення передбачає більш повне забеспечення підприємств

цієї сфери високо квалифікованними фахівцями. Оскільки працівники

фотогалузі мають безпосередній контакт з замовниками, вони повинні мати

знання з психології, навички з обслуговування замовників.

Функції фотопослуг (технологічні, соціально-економічні, естетичні)

тісно пов’язанні із зростанням культурного рівня населення. Це в свою чергу

зумовлює підвищення вимог до якості культури обслуговування, більш повного

задоволення потреб у фотокінороботах, збільшення їх кількості, розширення

асортименту, підвищення художнього рівня.

Удосконалення технологічної функції передбачає застосування

механізованного устаткування, потокових ліній для обробки

кінофотоматеріалів і виготовлення фотовідбитків. Це сприяє створенню

фотозображень високої якості, скороченню строків їх виконання.

У сучасних умовах, коли більш доступною і більш массовою стала

кольрова фотографія, чорно-біла переходить в ранг елітної фотографії.

Способ реєстрації в кольрі різноманітних явищ є кольорова фотографія. Її

застосовують для створення високохудожніх знимків, чорно-біла художня

фотографія надає знимку особий стиль. У зв’язку з цим сьогодні важливо

удосконалювати майстерність зйомки, вивчати методи обробки

фотокіноматеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва, використовувати

досвід найбільш відомих зарубіжних фірм та фахівців.

Негативним в обробці кінофотоматеріалів є те, що хімічні речовини, які

входять до складу розчинів для обробки, потрапляють у стічні води, що

забруднює навколишне природне середовище. Тому найактуальніша проблема

сьогдні – застосування безвідходних технологій обробки фотокіно-

матреріалів, які мають бути опановані фотофахівцями. Працівникам

фотокінопідприємств слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки при

роботі з хімічними реактивами.

Отже фотографію застосовують у всіх сферах діяльності людини, але

найбільшего поширення вона набула в побутовому обслуговуванні населення.

Обсяг послуг, які виконують фотопідприємства службі побуту, значно

зростає.

На фотопідприємствах виконують такі види фоторобіт:

. фотозйомку художнього, індивидуального і групового портрету;

. фотозйомку для документів;

. виготовлення кольорових фотовідбитків груп з монтажем пам’ятних місць,

з’їздів, наград;

. виготовлення кольорових художніх багатопланових портретів;

. обслуговування фотоаматорів (обробка кольорових негативних фотоплівок,

виготовлення фотовідбитків, консультації);

. зйомка реклами.

За умови чіткої організації праці на фотопідприємстві забезпечується

якість послуг населенню, раціональне використання робочої сили,

устаткування виробничих площ, а також рівень витрат на виробництво.

1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

В розрахунковій частині дипломного проекту виконуються всі вихідні

рахункі, які закладаються основу організації і подальшої діяльності

фотокомплексу для зйомки художнього портрету: номенклатури продукції, ії

об’єкти, всі види матеріалів, інструментів і обладнання необхідного для

виготовлення продукції в необхідних об’ємах, кількість основних і

допоміжних приміщень.

В цій частині встановлюється режим роботи підприємства і організація

збірання сріблоутримуючіх відходів.

1.1. Розрахунок видів та об’ємів робіт

Фотокомплекс виконує зйомку художнього портрету. А саме виробляє

відбитки:

1. 9х12 по 3 відбитку у замовленні, що скаладає 50% від річного обсягу

реалізації. Загальна кількість відбитків 60000 шт.

2. 13х18 по 2 відбитка у замовленні, що складає 25% від річного обсягу

реалізації. Загальна кількість відбитків 20000 шт.

3. 18х24 також по 2 відбитка у замовленні, що складає 25% від річного

обсягу реалізації. Загальна кількість відбитків 20000 шт.

Таблиця 1. Розрахунок видів та об’ємів робіт

|Вид |Формат, |Річний об’єм |Кількість |Загальна |

|Робот |відбитків, |реалізації |відбитків в |кількість |

| |см | |одному |відбитків, |

| | | |замовлені, |шт. |

| | | |шт. | |

| | |% |Замовлень, | | |

| | | |шт. | | |

|Зйомка |9[pic]12 |50 |20 000 |3 |60 000 |

|художнього |13[pic]18 |25 |10 000 |2 |20 000 |

|портрету |18[pic]24 |25 |10 000 |2 |20 000 |

1.2. Розрахунок, негативних та позитивних матеріалів

Для роботи на підприемстві необхідно вибрати фотоматеріали доброї

якості з універсальними показниками.

Така негативна фотоплівка, як “ФН-64” відрізняється гарною різкістю

зображення має достатню фотографічну широту, дозволяючу знімати сюжеті з

великим інтервалом яскравостей. Відносно мале зерно фотослою допускає

великі фотозбільшення. І ще немаловажне те, що цю плівку можна придбати за

малини цінами відносно зарубіжних аналогів. Для її проявлення застосовують

стандартній проявник СТ-2. Фотоплівка “ФН-64” має світлочутливість – 55-110

од. для денного освітлення і 40-80 для ламп розжарювання. Плотність вуалі –

не більш 0,10. Добре зберігає фотографічні свойства на протязі двох років.

Визначимо необхідну кількість плівки у катушках за допомогою таблиці

2. для роботи підприемства

Таблиця 2. Розрахунок необхідної кількості плівок.

|Назва матеріалу |Кількість |Норма витрати|Необхідна кількість |

| |замовлень,шт. |кадрів, шт. |плівки /катуш./ |

|Негатив ф/плівка |40 000 |36/30 |1 334 |

«Универсал» - бромсеребряна фотобумага для проекційної і контактноі

печаті. Випускається різних ступенів контрастності: 1) м’яка; 2)полум’яка;

3) нормальна; 4) контрастна 5) особоконтрастна. Поверхня: глянцева, матова,

полуматова, структурна. Підложки білого і кремового кольору, тонкі та

картоні.

Визначимо необхідну кількість фотопаперу за допомогою таблиці 3.

для роботи підприємства

Таблиця 3. Розрахунок необхідної кількості фотопаперу.

|Тип фотопаперу |Формат |Норми витрат|Кількість, |Необхідна |

| |відбитку, см|на 1 |шт. |кількість |

| | |отпечаток, | |фотопаперу, м2 |

| | |м2 | | |

|Чорно-білий |9Ч12 |0,0117 |60 000 |702,0 |

|“Універсал” | | | | |

| |13Ч18 |0,0253 |20 000 |506,0 |

| |18Ч24 |0,0467 |20 000 |934,0 |

|Всього | | | |2142 |

1.3. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи

підприємства.

Для розрахунку чисельності виробничих робітників берем чисельність

виробнчих робітників зайнятих на ручних операціях, отримуєм на основі

річного об’єма замовлень , розраховуємого об’єма обробки, фотоплівки,

фотовідбитків і балансу робочого часу одного середньосписочного робітника,

а також норм часу на виготовлення одиниці продукції за формулою:

[pic]

Дані розрахунку зведено в таблицю 4.

Таблиця 4. Розрахунок чисельності виробночого персоналу

|Вид роботи |Норма |Річний |Річний |Розряд |Необхідна |

| |часу на |об’єм |об’єм часу|робіт-н|кількість |

| |одини-цю|робіт за | |иків |робітників, чол. |

| |продук-ц|видами, | | | |

| |ії |од. | | | |

| | | | | |За |Прий-має|

| | | | | |розра-ху|мо |

| | | | | |нком | |

|Зйомка |6,0 |40 000 |240 000 |5 |2,27 |3 |

|Оператор по |10,9 |1334 |14 533,3 |4 |0,14 | |

|обробці | | | | | | |

|плівок | | | | | | |

|Друк | | | |4 |1,12 |2 |

|проекційним | | | | | | |

|способом: | | | | | | |

|9х12 осн |1,14 |20 000 |22 800 | | | |

|9х12 дод |0,72 |40 000 |28 800 | | | |

|13х18 осн |1,63 |10 000 |16 300 | | | |

|13х18 дод |1,41 |10 000 |14 100 | | | |

|18х24 осн |2,18 |10 000 |21 800 | | | |

|18х24 дод |1,49 |10 000 |14 900 | | | |

|Промивка | | | |4 |0,93 | |

|9х12 |0,075 |60 000 |4 500 | | | |

|13х18 |1,29 |20 000 |25 800 | | | |

|18х24 |1,40 |20 000 |28 000 | | | |

|Сушка | | | |4 |0,16 | |

|9х12 |0,148 |60 000 |8 880 | | | |

|13х18 |0,209 |20 000 |4 180 | | | |

|18х24 |0,209 |20 000 |4 180 | | | |

| | | | | | |5 |

На даному підприємстві буде працювати п’ять працівників. Три фотографи

і два оператори. Фотографи будуть працювати за плавуючим графіком по 2

чоловіка на день, по десять годин у день , лаборанти будуть працювати по

десять годин кожен день, з дев’яти до восьми годин.

Таблиця 5. Баланс робочого часу на 1999 рік.

|Показники |Дні |Години |% |

|1. Календарний фонд часу |365 | | |

|2. Кількість неробочих днів, |110 | | |

|в тому числі: | | | |

|а) вихідних |104 | | |

|б) святкові, випадаючі на вихідні |6 | | |

|3. Кількість робочого часу | |255 |100 |

|підприємства (номінальний фонд часу)| | | |

|4. Загальна кількість неявок, в тому|29 |232 |11,39 |

|числі: | | | |

|4.1.Чергові та додаткові відпустки |24 |192 |9,43 |

|4.2. Учбова відпустка |1 |8 |0,39 |

|4.3. Відпустка про хворобу і у |3 |24 |1,18 |

|зв`язку з пологами | | | |

|4.4. Відпустка на виконання |1 |8 |0,39 |

|державних обов`язків | | | |

|5.Кількість робочих днів |226 |1804 |88,61 |

|6.Втрати часу, пов’язані із | |40,0 |1,96 |

|скороченням робочого | | | |

|7. Тривалість робочого дня | |8 | |

|8. Корисний фонд робочого часу | |1764 | |

Режим підприємства буде слюдуючий:

Вівторок 9 - 20

Середа 9 - 20

Четвер 9 - 20

П’ятниця 9 - 20

Субота 9 - 20

Неділя 9 - 20

Понеділок - віхідний день

1.4. Розрахунок хімікатів та матеріалів

Для розрахунку кількості хімікатів для обробки 1333,3 штук плівок та

обробки 2142,0 м2 фотопаперу на рік потрібно знати норму витрат хімікатів

на обробку одного роліку плівки та 1 м2 фотопапіру.

Розрахунки проводимо за слідуючою схемою:

Норма витрати хіміката на один ролик плівки помножуємо на загальну

кількість роликів на рік та ділемо на 1000, отримуємо необхідну на рік

кількість хіміката в кілограмах. Теж саме робимо для фотопапіру. Додаем

отримані цифри одну до одної і таким чином розраховуємо скільки даного

хіміката необхідно для обробки плівки та фотопапіру на рік.

Дані розрахунку зводено в таблицю 6.

Таблиця 6. Розрахунок необхідної кількості хімікатів

|Назва |Одини-ця|Фотоплівка |Фотопапір |Потрібна |

|хімікатів і |виміру | | |кількість |

|матеріалів | | | |в кг |

| | |Норма на|Витрати на|Норма |Витрати на| |

| | |1 рол. |1334 |на 1 м2|2142 | |

|Метол |г |1,1 |1 467,4 |1 |2 142,00 |3,609 |

|Гідрохінон | | | |5 |10 710,00 |10,710 |

|Сульфіт |г |17.8 |23 745,2 |26 |55 692,00 |79,437 |

|натрію | | | | | | |

|Карбонат |г |0,82 |1 020,7 |30 |64 260,00 |65,280 |

|натрію | | | | | | |

|Бромід калію|г |0,35 |466,9 |1 |2 142,00 |2,608 |

|Тіосульфіт |г |36 |48 024,00 |178,6 |382 561,20|430,585 |

|натрію | | | | | | |

|Метабісул |г |4,28 |5 709,52 |16,7 |35 771,40 |41,480 |

|калію | | | | | | |

1.5. Збірання сріблоутримуючих відходів.

Основним споживачем срібла є хіміко-фотографічна промисловість. Тому

основним шляхом економії його є удосконалення технології виробництва і

обробки фотоматеріалів, а також утилізації їхніх відходів і видобування

рефераты Рекомендуем рефератырефераты
     
Рефераты @2011